Monthly Archives: April, 2017

Armenia
0

2017 թ. ապրիլի 2-ին ՀՀ-ում պաշտոնապես արձանագրվեց քաղաքական ընդդիմության վախճանը: Եթե նախորդ խորհրդարանում ՛՛Ժառանգության՛՛ եւ…