Armenia
0

ԻՆՉ ՉԱՍԵՑ ՍԵՐԺԸ ՄԱԿ-ՈՒՄ

Սերժ Սարգսյանի հերթական ելույթը ՄԱԿ-ում հետաքրքիր էր ոչ թե նրանով, թե ինչ էր նա ասել, այլ հենց նրանով, թե ինչ…

World
0

ԻՆՉ ՉԱՍԵՑ ՍԵՐԺԸ ՄԱԿ-ՈՒՄ

Սերժ Սարգսյանի հերթական ելույթը ՄԱԿ-ում հետաքրքիր էր ոչ թե նրանով, թե ինչ էր նա ասել, այլ հենց նրանով, թե ինչ…

0

ԻՆՉ ՉԱՍԵՑ ՍԵՐԺԸ ՄԱԿ-ՈՒՄ

Սերժ Սարգսյանի հերթական ելույթը ՄԱԿ-ում հետաքրքիր էր ոչ թե նրանով, թե ինչ էր նա ասել, այլ հենց նրանով, թե ինչ…

Leaderboard Ad
0

ԻՆՉ ՉԱՍԵՑ ՍԵՐԺԸ ՄԱԿ-ՈՒՄ

Սերժ Սարգսյանի հերթական ելույթը ՄԱԿ-ում հետաքրքիր էր ոչ թե նրանով, թե ինչ էր նա ասել, այլ հենց նրանով, թե ինչ…